Gdańsk - dobre miejsce na dobry thriller
W toku śledztwa...
Akta sprawy
Główny podejrzany
Materiały dochodzeniowe
Ściśle tajne


Liczba ofiar: 6786
Materiały dochodzeniowe

Dla dobra śledztwa, materiały dochodzeniowe udostępniane są na wniosek głównego podejrzanego...

Pozostali podejrzani powinni zgłaszać się bezpośrednio do swojej komendy dzielnicowej. Numery kontaktowe komend zostaną przesłane pocztą elektroniczną, po wpłaceniu kaucji na odpowiednie konto bankowe. Aby uzyskać numer konta, należy przesłać zapytanie pod adres dostępny tutaj.Doniesienia prasowe


Nagrania służb specjalnych
Z materiałów, zawartych w tym portalu, można korzystać jedynie po uzyskaniu zgody autora.
W przeciwnym wypadku ich użycie będzie traktowane jako kradzież.
Copyright by Dariusz Rekosz © 2010-2021